en_US

Systém pro in vitro testování proti‐klíštěcích preparátů a vakcín

Membránové krmení klíšťat umožňuje testování protiklíštěcích preparátů a vakcín bez použití laboratorních a experimentálních zvířat a tím pádem i bez nákladů s tím spojených (nákup, chov, provoz). Membránové krmení značně zjednodušuje celý proces testování, a kromě samotné manipulace se zvířetem, odpadá i injikace narkotických látek, které mohou mít na průběh testování různý vliv, a také další injikace v případě testování organických látek. Navíc množství testovaných látek je při in vitro testování menší a možnost současného testování různých preparátů naopak větší než při in vivo testech. Tento systém membránového krmení umožňuje pracovat se všemi vývojovými stádii klíšťat, tedy i nymf, které jsou nejrizikovějším stádiem při přenosu infekčních onemocnění. Důležitý je ovšem i etický aspekt, kdy například při testování proti‐klíštěcích repelentů apod. si je možné zažádat o certifikát potvrzující nepoužití pokusných zvířat, např.: Humane Cosmetics Standard – HCS.

chevron-down