en_US

Služby pro vědce

Příležitosti, ale i hrozby typické pro dnešní dobu nám jasně ukazují, jaký význam má výzkum a vývoj a jejich systematická a systémová podpora za účelem vzniku inovací založených na přenosu znalostí a technologií do praxe.

Biologické centrum AV ČR (BC) má proto již od roku 2013 plně etablovaný Úsek transferu technologií (ÚTT), který realizuje řadu projektů aplikovaného výzkumu OP VVV, TAČR, OPPIK, zajišťuje agendu spojenou s ochranou duševního vlastnictví, podporu a poradenství v oblasti přenosu znalostí do aplikační sféry a vyhledávání komerčních partnerů.

ÚTT uplatňuje výsledky výzkumu s aplikačním potenciálem v praxi, spolupracuje také s veřejnou správou a popularizuje výsledky výzkumu doma i v zahraničí, školí výzkumné pracovníky a podílí se na rozvoji pracovišť transferu v ČR.

Služby pro vědecké pracovníky:

 • Správa duševního vlastnictví BC a poradenství v oblasti průmyslové ochrany.
 • Komplexní servis v oblasti vzájemné spolupráce a komunikace akademické a aplikační sféry.
 • Kompletní příprava a řízení projektů aplikovaného výzkumu.
 • Podpora a poradenství v oblasti přenosu znalostí a dovedností do praxe.
 • Vyhledávání partnerů pro smluvní výzkum a společné projekty.
 • Vyhledávání finančních zdrojů pro zajištění smluvního výzkumu a raných fází výzkumu.
 • Analýzy tržního potenciálu a proveditelnosti.
 • Smluvní ochrana komerčního potenciálu BC – licence, know-how, NDA, MTA, spolupráce.
 • Podpora inovačního podnikání a při zakládání spin-off.
 • Organizace konzultací, seminářů a workshopů.
 • Vzdělávání v oblasti ochrany duševního vlastnictví.
 • Prezentace výsledků výzkumu na konferencích a veletrzích.
 • Marketingové aktivity v oblasti transferu znalostí a technologií.
chevron-down