en_US

Služby pro partnery

Úsek transferu technologií je kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v. v. i. v oblasti výzkumu a vývoje či využití laboratorních a přístrojových kapacit.

Detailnější přehled vědeckovýzkumných témat, možností spolupráce a potenciálu vědeckého výzkumu je k dispozici v publikaci Na cestě ke spolupráci: Vědecký potenciál, know-how a technologie v sekci Ke stažení.

Naše služby pro aplikační sféru:

  • Portfolio technologií a znalostí k licencování (v sekci O nás - Naše technologie/Naše vybavení a expertíza/Naše duševní vlastnictví).
  • Vyhledání výzkumných partnerů pro smluvní výzkum.
  • Spolupráce v rámci výzkumných aktivit a projektů aplikovaného výzkumu.
  • Rozvoj inovačních záměrů ve spolupráci s předními odborníky BC.
  • Odborné konzultace v oblasti transferu znalostí a technologií a duševního vlastnictví.

chevron-down