en_US

Ochranná známka

Ochranná známka Biologického centra AV ČR, v. v. i. – OSVĚDČENO V TROPECH – je zapsána v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka obrazová a splňuje tedy všechny podmínky zápisné způsobilosti v souladu s ustanoveními zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

Výrobky s touto ochrannou známkou mohou být takto označeny pouze na základě licence poskytnuté Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., a to v návaznosti na úspěšné ověření deklarovaných vlastností v průběhu osvědčování s předem stanovenými parametry a kritérii. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. si tak vyhrazuje právo neumožnit využívání ochranné známky výrobkům, které se v průběhu ověřování jejich vlastností neosvědčily a v odůvodněných případech také odmítnout výrobek k vlastnímu procesu osvědčování.

chevron-down