en_US

Speciální pěstební substrát

Speciální pěstební substrát („smart growing substrate“) se zvýšenou odolností vůči chorobám a škůdcům. Jedná se o substrát s přidanou hodnotou (2 v 1, příp. 3 v 1), který je prekolonizován kmenem CCM 8367 entomopatogenní houby Isaria fumosorosea, a to buď samostatně nebo v kombinaci s dalším bioagens na bázi rodu Pythium či Trichoderma, případně organickými nebo minerálními hnojivy. Substrát tak nabízí ochranu před významnými škůdci rostlin, u kterých probíhá část vývojového cyklu v půdě (např. smutnice (Sciaridae), lalokonosci). Použití přípravků na bázi entomopatogenních hub díky svému velmi komplexnímu způsobu působení na škůdce znemožňuje vznik rezistence a nezanechává rezidua. Kmen CCM8367 je vysoce virulentní proti motýlům i broukům a lze předpokládat vysokou účinnost proti komplexu škůdců řepky. Houba Isaria fumosorosea má navíc kromě insekticidních také fungicidní účinky.

chevron-down