en_US

Krmivo pro včely

Řada stresových faktorů působících na včely tzv. koktejlovým efektem může způsobit uhynutí včelstva. Zejména nízká kvalita a malá pestrost pylu a nahrazování medu cukrem je označována za jednu z příčin výrazného snížení obranyschopnosti včel vůči chorobám od stádia larev až po dospělce. Navíc prakticky neexistuje účinné a bezpečné agens využitelné pro potlačení spor a růstu kultury Paenibacillus larvae, bakterie představující původce moru včelího plodu, který je nejvýznamnější současnou chorobou včel. Toto onemocnění bylo mnoho let regulováno pomocí pyretroidů, organofosfátů a antibioktik, které mohou následně kontaminovat včelí produkty, především med. Krmivo pro včely podle tohoto technického řešení s obsahem cukerné složky, vody a dále 0,1 až 20% hmotn. řasy Chlorella sp. ve formě sušené řasové biomasy je pro včely atraktivní potravou a představuje pestrý zdroj nutričních látek v období, které je chudé na přirozené zdroje pylu. Navíc prokazatelně pozitivně působí na zvýšení zdravotní odolnosti. Sekundární metabolity řas se obecně liší oproti vyšším rostlinám, houbám i bakteriím nejen chemickou strukturou, ale i spektrem biologických aktivit, jako je např. antibakteriální, alellopatická, antivirová, fungicidní aktivita nebo vykazují inhibiční účinky vůči řadě enzymů. Složení biomasy této řasy je pestré, velmi podobné pylu, s vysokým obsahem bílkovin (až v rozmezí 40 až 60%) a obsahuje také skupinu látek, které mají inhibiční vliv na původce moru včelího plodu, bakterii P. larvae.

chevron-down