en_US

Duoefekt – Insekticidní a akaricidní aditivum do nosného substrátu pro pěstování rostlin

Unikátní půdní přípravek poskytuje kombinací účinku dvou bioagens ochranu před významnými škůdci rostlin. Komplexní způsob působení na škůdce znemožňuje vznik rezistence a nezanechává rezidua, a je tak vhodný pro ekologické pěstování a bio-dynamické zemědělství. Řada v současnosti používaných chemických insekticidů bude v budoucnosti zakázána díky zpřísňujícím se legislativním podmínkám. I velké chemické koncerny již nyní začleňují do svého portfolia biopesticidy. Speciální pěstební či supresivní substráty je složité skladovat a transportovat tak, aby byly zachovány jejich vlastnosti. Kvůli nevyhovujícím podmínkám tak výrazně ztrácí účinnost. Logistika velkoobjemového zboží, jakým substráty jsou, je poměrně komplikovaná a finančně nákladná. Vysoce koncentrovaný přípravek, kde substrát je pouze nosičem tak umožňuje několikanásobně menší balení. Pomocný půdní přípravek také nepodléhá tak přísným legislativním pravidlům jako biopesticidy. Obohacuje půdu nebo pěstební substrát o užitečné mikro a makroorganismy a využívá jejich synergického účinku. Půdní přípravek Duoefekt účinkuje na bázi dvou bioagens: entomopatogenní houby Isaria fumosorosea kmene CCM 8367, jejíž využití je chráněno patentem, a další bioagens díky jejíž kombinaci se dosahuje rozšíření účinnosti na více druhů hmyzích škůdců a škodlivých roztočů vyskytujících se v půdě. Kombinace a synergie obou bioagens zajišťuje okamžitý účinek, např. proti smutnicím, i dlouhodobé přežívání v ošetřené půdě (substrátu). Entomopatogenní houba navíc působí inhibičně na růst některých patogenních mikroorganismů. Umožňuje snížení spotřeby chemických pesticidů a zvýšení kvality produkce s minimálním dopadem na životní prostředí. Tento půdní přípravek lze použít zejména při pěstování pokojových i venkovních květin a bylin pěstovaných v květináčích, truhlících či na záhonech, k ochraně skleníkových kultur, zejména zeleniny a ovocných a okrasných keřů a stromů a dalších plodin. Je určen pro aplikaci do půdy, k obohacení pěstebních substrátů a kompostů a k moření osiva a sadby. Uplatnění najde zejména u drobných pěstitelů a v ekologickém a bio-dynamickém zemědělství.

chevron-down