en_US

Patent pro ekologicky šetrný půdní přípravek

Pokračující výzkum a vývoj s sebou nese i nutnost ochránit nové výsledky – znalosti, dovednosti, technologie. To je případ i dlouhodobého výzkumu kolegů Rostislava Zemka, Jiřího Nermutě a Jany Konopické z Entomologického ústavu BC, jejichž cílem je najít pro ekologické pěstování a bio-dynamické zemědělství komplexní způsob působení na škůdce, který znemožňuje vznik rezistence a nezanechává rezidua.

Na řadu již registrovaných užitných vzorů a zejména na původní český patent R. Zemka a jeho kolegů z roku 2008, jehož myšlenka je dále a dále rozpracovávána, tak nyní navazuje další průmyslově právní ochrana v podobě nově uděleného slovenského patentu č. 288968 s názvem „Insekticídne a akaricídne aditívum do nosného substrátu na pestovanie rastlín“. Kombinace českého užitného vzoru a slovenského patentu nyní poskytuje možnost širšího uplatnění výsledků VaV v praxi a je výsledkem dlouhodobého úsilí nejen v oblasti vědeckého bádání, ale i v oblasti spolupráce s partnery z aplikační sféry. Chtěli bychom tak kolegům velmi poděkovat za vynaložené úsilí, desítky schůzek s námi a zástupci firem i veřejné správy a k nově udělenému patentu ještě jednou GRATULUJEME.

chevron-down