en_US

SOWA má svou ochrannou známku

Biologické centrum AV ČR má od 30. 12. 2020 v rejstříku ochranných známek zapsanou novou známku, a tou je SOWA. Výzkumná infrastruktura SoWa, která se zabývá výzkumem půdních a vodních ekosystémů v kontextu udržitelného využívání krajiny a zaměřuje se na vývoj nových technologií, aplikací, přístupů a strategií pro efektivní využívání přírodních zdrojů, tak bude moci používat svůj název jako vlastní značku.

Výzkum a vývoj prováděný v rámci jednotlivých vědeckých týmů, konzultace i všechny ostatní služby, vzdělávací aktivity, včetně pořádání odborných školení, vědeckých konferencí či vydávání vlastních materiálů, tak budou moci být označeny touto ochrannou známkou zajišťující jejich rozlišitelnost od ostatních.

Kompletní seznam výrobků a služeb, pro které byla ochranná známka registrována, je součástí dokumentu dostupného ve veřejné databázi Úřadu průmyslového vlastnictví. Stejně tak je možné se kdykoli obracet na Úsek transferu technologií, kde jsme připraveni Vám všechny případné dotazy zodpovědět a konzultovat s Vámi správný způsob využívání ochranné známky.

chevron-down