en_US

Ochranné známky MetMapper

Úsek transferu technologií zajistil průmyslově právní ochranu pro další z technologií BC. Tentokrát Úřad průmyslového vlastnictví zapsal do svého rejstříku 2 nové ochranné známky, a to slovní a obrazovou podobu označení MetMapper. Kombinace těchto dvou značek tak nyní chrání multiuživatelskou platformu pro analytické a datové služby vyvinutou kolegy z Laboratoře analytické biochemie a metabolomiky.

Děkujeme kolegům za důvěru při zajišťování ochrany duševního vlastnictví i za spolupráci v procesu uplatňování jejich výsledků VaV v praxi a k nově získaným ochranným známkám gratulujeme.

chevron-down