en_US

Osvědčeno v tropech

Dne 2. 12. 2020 byla do rejstříku ochranných známek zapsána nová ochranná známka Biologického centra AV ČR (BC) – OSVĚDČENO V TROPECH. Ochranná známka „OSVĚDČENO V TROPECH“ bude propůjčována technologiím a výrobkům, které se osvědčí v náročných podmínkách Papuy-Nové Guineji, kde již více než 20 let funguje výzkumné centrum, které založil prof. Vojtěch Novotný. Zapojit se však mohou všichni vědečtí pracovníci BC, kteří budou mít zájem předem dohodnuté produkty testovat během svých výzkumných expedic i v jiných tropických destinacích.

Úsek transferu technologií bude zajišťovat komunikaci s případnými zájemci z řad firem, které budou chtít otestovat své produkty v extrémních podmínkách a ve spolupráci s vědeckými pracovníky BC bude nastavovat i kritéria pro hodnocení a následné udělení ochranné známky.

V případě zájmu nás proto neváhejte kontaktovat jak s návrhy na případné technologie či služby, které by mohly být testovány, tak i Vaší osobní účastí při osvědčování v tropech.

chevron-down