en_US

Nový užitný vzor na detekci koronaviru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. se v boji proti COVID-19 zapojuje aktivně již od samotného počátku pandemie. Během více než roku jejího trvání tak má bohaté zkušenosti s tímto virem, jeho diagnostikou i postupy bránícími jeho šíření. Na prvotní testování pacientských vzorků z jihočeských nemocnic metodou PCR brzy navázaly i výzkumné projekty, v rámci jednohož z nich vznikl i nejnovější užitný vzor, tzv. „malý patent“, zapsaný pod hlavičkou BC.

Díky podpoře TAČR se v rámci interní grantové výzvy GAMA 2 zapojili kolegové z Parazitologického ústavu BC - Mgr. Jan Perner, Ph.D., Bc. Tereza Hatalová, Mgr. Václav Hönig, Ph.D., RNDr. Martin Palus, Ph.D., RNDr. Radek Šíma, Ph.D. - do řešení projektu s cílem vyvinout rychlou a univerzální diagnostiku tohoto viru, která by byla současně nezávislá na specializovaných přístrojích a personálu a přitom poskytovala obdobnou robustnost jako stávající etablované laboratorní molekulárně-biologické metody. Výsledkem jejich společné vědecké práce je „Sada primerů pro amplifikační kontrolu pro detekci koronaviru SARS-CoV-2 metodou izotermické amplifikace LAMP a kit pro detekci koronaviru SARS-CoV-2 metodou izotermické amplifikace LAMP“. Původci tohoto řešení společně s týmem Úseku transferu technologií v současné době intenzivně komunikují s partnery z aplikační sféry ohledně možností zajištění IVD certifikace a uplatnění této diagnostiky v praxi. Za celý tým Úseku transferu technologií tedy gratulujeme k získané průmyslově právní ochraně výsledků výzkumu a vývoje a těšíme se na další spolupráci při jejich přenosu do praxe.

Odkaz na databázi ÚPV:

https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/38858&plang=CS

chevron-down