en_US

Ekologicky šetrný půdní přípravek má svou značku

Rostislav Zemek z Laboratoře aplikované entomologie dlouhodobě spolupracuje s Úsekem transferu technologií (ÚTT) na přenosu svých výsledků VaV do praxe a uplatnění souvisejícího patentu a navazujících užitných vzorů v podobě pomocného půdního přípravku. Aby nový produkt získal na trhu lepší rozlišitelnost, zajistil tým ÚTT u Úřadu průmyslového vlastnictví registraci obchodního názvu ve formě slovní ochranné známky SUPRESIL DUO.

Velmi děkujeme Ing. Zemkovi a jeho kolegům za spolupráci a neutuchající nasazení, gratulujeme k získání ochranné známky a věříme, že unikátní půdní přípravek poskytující kombinací účinku dvou bioagens, ochranu před významnými škůdci rostlin, budete moci sami již brzy vyzkoušet na svých rostlinách.

chevron-down