en_US

Další průmyslově-právní ochrana na BC: past na klikoroha borového

Kolegové z Laboratoře aplikované entomologie - Petr Doležal a Markéta Davídková – disponují jedinečným know-how a přišli s unikátním řešením v podobě pasti sloužící k selektivnímu odchytu klikoroha borového. Toto inovativní technické řešení bylo již v průběhu srpna ochráněno ve formě evropského průmyslového vzoru, který byl dne 12. 8. 2021 zapsán do rejstříku průmyslových vzorů EUIPO jako průmyslový vzor Společenství „Odchytové zařízení (past) na klikoroha borového“. Tím je tak chráněn jeho vzhled, resp. design. Samotnou podstatu technického řešení pak chrání užitný vzor, který byl dne 5. 10. 2021 zapsán do rejstříku užitných vzorů ČR pod názvem „Past pro odchyt klikoroha borového“. Kombinace obou forem ochrany průmyslového vlastnictví tak poskytuje potřebnou míru právní jistoty a pevný základ pro následnou komunikaci se subjekty z aplikační sféry a efektivní uplatňování daných výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Tato jednání v současné době již probíhají a v přípravě je také související licenční smlouva. Původcům bychom tak chtěli současně pogratulovat ke dvojnásobné ochraně jejich technického řešení i poděkovat za perfektní spolupráci při procesu transferu jejich znalostí a dovedností do praxe.

Klikoroh borový je významným škůdcem sazenic jehličnatých a ve specifických případech i listnatých sazenic v Eurasii. Spolu s kůrovcem (lýkožroutem smrkovým), který každoročně působí mnohamiliardové škody a v důsledku jehož působení nyní zůstávají rozsáhlé holiny po předčasně vytěžených porostech, ohrožuje klikoroh nejen primárně produkční funkce lesa a trvale udržitelné hospodaření, ale poškozováním sazenic a ztížením obnovy lesa také do značné míry omezuje i ekologické funkce lesa (klimatická, půdoochranná, vodní). To v podmínkách ovlivněných současnou globální změnou klimatu představuje další nemalou výzvu vyžadující rychlá a účinná řešení.

Užitný vzor - odkaz na dokument v databázi ÚPV

Průmyslový vzor Společenství - odkaz na dokument v databázi DESIGNview

chevron-down